Pomoč pri nakupu

Imate vprašanje? Želite ponudbo? Stopite v stik preko kontaktnih podatkov!

Naš nasvet


Skrbno izberite vašo čistilno napravo in zanesljivega dobavitelja, kajti po nakupu napačnega produkta, je izbor težko popraviti!


KAJ MORATE UPOŠTEVATI PRED SAMIM NAKUPOM ČISTILNE NAPRAVE ?

Leta 2017 je po veljavni zakonodaji zadnji rok za sanacijo greznic. Vsi tisti posamezniki, ki se ne morejo priklopiti na centralne čistilne naprave, bodo morali vzpostaviti lastne čistilne naprave. Pri novogradnjah je zato smiselno že sedaj upoštevati določila zakonodaje in vzpostaviti ustrezne čistilne naprave v postopku gradnje. Seveda je smiselno tudi za vse ostale lastnike obstoječih objektov, da se počasi pripravijo na spremembo obstoječih greznic v čistilne naprave. Pri razmišljanju o nabavi čistilne naprave je potrebno upoštevati določena dejstva, da bo čistilna naprava zadostila vsem vašim zahtevam.

ČISTILNA NAPRAVA MORA IMETI VSO USTREZNO DOKUMENTACIJO

Pred samim nakupom čistilne naprave oziroma takrat, ko pridobivate ponudbo za vzpostavitev čistilne naprave, je potrebno preveriti, ali ima čistilna naprava ustrezno in celovito dokumentacijo.

DOLGI GARANCIJSKI ROKI

Čistilna naprava mora imeti ustrezno dolg garancijski rok. Velikokrat imajo čistilne naprave vgrajene drage sestavne dele, ki jih je potrebno v primeru kratkih garancijskih rokov zamenjati na lastne stroške. Strošek zamenjave takšnih delov razen nevšečnosti, ki jih imamo s samim iskanjem ustreznega dela in njegovo zamenjavo, povzroča visoke stroške, ki presegajo prednosti oziroma prihranek denarja ob navidezno ugodnejšem nakupu čistilne naprave s kratkim garancijskim rokom.

VELIKO STABILNO POSODO ODPORNO PROTI DEFORMACIJAM

Čistilna naprava mora imeti dovolj veliko, stabilno posodo, ki omogoča daljše cikluse odvoza mulja in s tem zmanjšuje obratovalne stroške. Šele po nekaj letih se izkaže, da posoda ni ustrezna in ne dovolj stabilna, da bi se upirala velikim zemeljskim obremenitvam. Izkopi takšnih neustreznih, nestabilnih posod so dragi in neprijetni. Povoznost betonskih posod je omogočena brez dodatnih gradbenih posegov, vgradnja brez dragih materialov kot pesek, beton, ipd. je torej optimalna. Betonske posode so res dražje, ampak samo zaradi prevozov in postavitve. Če upoštevamo, da v primeru betonskih posod ni potrebe po podbetonih, razbremenilnih betonskih ploščah, litoželeznih pokrovih, po pesku za zasutje itd., kar potrebujejo rezervoarji iz plastike, se cena betonske posode več kot izenači s ceno plastičnih posod, katere našteto pri vgradnji v gradbeno jamo potrebujejo.

POSEBEJ VAS ŽELIMO OPOZORITI NA NASLEDNJE

Pri izbiri betonskih posod je potrebna posebna pozornost, saj na gradbišču lepljene posode v predelu, kjer je trajen kontakt z odpadno vodo, torej do višine do-in odtokov, nimajo izjave proizvajalca o skladnosti in vodotesnosti. Te izjave so dodeljene samo posodam, lepljenim v tovarni proizvajalca, saj ta ne jamči za delo tujega osebja in še posebej ne za uporabo neustreznih lepil. Hkrati proizvajalcu zakonodaja predpisuje testiranje vsake izdobavljene posode!!! Proizvajalec posameznih izdobavljenih komponent (obročev) ne more testirati teh glede vodotesnosti, saj je testiranje izvedljivo samo v celotnem stanju. Na gradbišču se lepi samo pokrov posode, katerega spojna točka leži nad nivojem odpadne vode. Iz tega razloga izjava o skladnosti ni dodana (zagotovilo proizvajalca betonskih posod TIBA iz Avstrije). Kaj je posledica? V tem primeru ima kupec vgrajen neustrezen produkt in ga ne bi smel uporabljati, preden posodo ne testira pooblaščena ustanova oziroma ustrezen institut RS ali EU. Testiranje seveda ni brezplačno.

ZADOSTNOST VIZUALNIH KONTROL V ČASU OBRATOVANJA:

Sistem čistilnih naprav mora biti takšen, da so v času obratovanja zadostne samo vizualne kontrole. Takšen sistem čistilnih naprav ne zahteva posegov v medij, čiščenj košev in sit, nastavljanja kakršnihkoli ventilov, menjave potrošnih materialov, mebran, filtrov, čiščenj zamašenih črpalk, čiščenj propelerskih mešal, menjav plovnih stikal ali karkoli nameščenega v mediju (v fekalijah). Vsi takšni posegi so dragiin zelo, zelo neprijetni! Vprašajte ponudnika glede tega, ker boste v nasprotnem primeru prekomerno obremenjeni s temi opravili in seveda tudi z nepotrebnimi stroški.

STROŠKI OBRATOVANJA

Pri obratovanju čistilne naprave lahko nastajajo veliki stroški, če čistilna naprava ni optimalna. Največji stroški so z odvozi mulja, porabo elektrike pri non-stop areaciji, pri kateri je življenjska doba komponent daleč pod obljubljeno (ponekod so že pri nakupu dodani rezervni deli gratis, za menjave v času garancije). Nakupi dragih rezervnih delov po garancijskem roku, popravila v sami posodi polni fekalij, dragimi monitoringi, če pri testiranjih iz strani kontrolnega organa naprava ne dosega predpisanih parametrov, ipd..so breme za denarnico uporabnika.

KAKO VPLIVA NAKUP NEUSTREZNE ČISTILNE NAPRAVE NA VEČJE OBRATOVALNE STROŠKE?

Stroški v povezavi z zakonodajo: Po zagonu čistilne naprave napravi pristojni organ oceno celotne naprave, ustreznost vgradnje, preverbo dokumentacije itd.. Ta organ lahko kadarkoli odvzame vzorec prečiščene vode in ga na svoje stroške analizira. Če je vzorec prečiščene vode na osnovi izvedenega testa negativen, se testiranje ponavlja tako dolgo, dokler vzorec ne ustreza predpisanim zahtevam. Seveda se vsak tak test zaračuna uporabniku. Če je potrebno več testov in odvzemov vzorcev, je postopek zelo drag in nadležen.Hkrati uporabnik pri nedoseganju predpisanih parametrov ni več oproščen znižanja takse za obremenjevanje okolja in drugih ugodnosti. Seveda je dolžan poskrbeti, da bo čistilna naprava delovala v skladu z zakonodajo, kajti v nasprotnem primeru se lahko prepove njena uporaba. Pri teh postopkih se pokaže, katera naprava deluje dobro tudi v času dejanske uporabe in ne samo v času testiranja v laboratoriju, ki je izdal poročilo na osnovi prvega preiskusa.

Stroški v povezavi z vzdrževanjem: Pri občutljivih sistemih, ki imajo med drugim kakršnakoli sita, koše ali zelo stroga navodila za uporabo, so možnosti motenj delovanja in posledično nedoseganja predpisanih parametrov, precej večje kot pri robustnih. Določeni čistilni sistemi zaradi relativno majhnih motenj, kot so prisotnost majhne količine papirja, tkanine, delcev kot solata, kosti, itd., ne zmorejo delovati brez motenj, kar posledično lahko celo vodi v kompletno nedelovanje naprave.Tudi pri čistilnih napravah se potrjuje pravilnost reka, da je poceni pogosto tudi manj kvalitetno in na koncu dražje. Prednost ali prihranek nekaj EUR pri samem nakupu se lahko že v kratkem času obratovanja naprave porabi. V daljšem času obratovanja takšna neustrezna naprava cenovno celo večkratno prekaša prvotno dražji, a kvaliteten, dober in robusten produkt.


Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih.